Fotoverhaal: Een inburgeringsles op het ROC

 

IMG_2139-1Inburgeringscursisten hebben  ieder een andere herkomst, een andere leeftijd, een andere scholing en een ander niveau bij het begrijpen van Nederlandse woorden en zinnen en het zelf spreken, lezen en spellen. Daarom worden de cursisten geplaatst in klassen van verschillende niveaus.  Binnen een klas worden weer groepen onderscheiden van verschillende niveaus. Soms is er klassikaal les, maar meestal werken de groepen aan verschillende opdrachten.

Sommige mensen hebben nooit onderwijs gehad en starten  met het alfabet,  leren lezen en schrijven. Anderen hadden in het land van herkomst al een forse studie achter de rug en willen zo snel mogelijk het examen halen dat het toegang geeft tot het Nederlands hoger onderwijs.

Hier foto’s van een oefentoets in een klas die studeert voor het NT2 examen

 

Terwijl twee groepen bezig zijn met de oefentoets krijgt een klein derde groepje uitleg over de werkwoorden

Als je de taal niet goed beheerst, moet je vaak best iets overwinnen bij het praten in het Nederlands. Daarom wordt aan het Nederlands spreken in de les extra aandacht besteed.

Verschillende werkvormen worden hierbij gebruikt zoals: invuloefeningen, uitspraakoefeningen, spreekoefeningen met de computer, elkaar interviewen, een speloefening met een letterbox, kwartetten.

In de lessen wordt er goed op gelet dat er veel afwisseling zit in de lesonderwerpen en de werkvormen.


Een voorbeeld van de verschillende onderwerpen in een les: lidwoorden, enkelvoud-meervoud, werkwoordsvormen, uitspraak (bijvoorbeeld de sch-klank), alfabet, telwoorden, welke onderdelen zitten er in je adres, hoe spel je je eigen adres.


Het is een hele klus voor de docent om voor elke les te organiseren dat de diverse groepen verder kunnen op hun eigen niveau,  dat het benodigde materiaal aanwezig is, dat de computers werken, en met name dat de sfeer prettig en werkbaar is en dat elke cursist de aandacht krijgt die nodig is.

De docent krijgt hulp van vrijwilligers om de cursisten te begeleiden. Zo kan er in meerdere niveaugroepen worden gewerkt en krijgt een cursist meer persoonlijke begeleiding.


Het is de bedoeling dat de cursisten elke dag thuis zeker twee uur huiswerk maken en oefenen. Dat gebeurt met behulp van papieren boeken en met behulp van lessen op de computer.

ROC De Leijgraaf verzorgt al jaren inburgeringstrajecten in de regio Noordoost Brabant.
Zie hier meer informatie over het ROC De Leijgraaf en over het onderwijs voor inburgeraars.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met ROC de Leijgraaf. Dat kan via e-mail: inburgeren@leijgraaf.nl of via telefoon: 088 – 017 89 27.

IMG_2906-1

Landelijke eisen en financien
Een duidelijke site die veel informatie geeft over de Nederlandse eisen die worden gesteld aan inburgeraars en over bijvoorbeeld de financiele kantvan de inburgering (kosten van de lessen en het examen, studielening)  is: www.inburgeren.nl

IMG_7686-1

Photos: @Ineke Janssen. All rights reserved
The photos on this blog are not available for use on other websites, blogs or other media, without explicit written permission.
Bij het maken van de foto’s is veel zorg besteed aan het vragen van toestemming aan de personen die op de foto’s staan. De foto’s zijn daarom niet beschikbaar voor gebruik op andere websites, blogs of andere media, zonder dat hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gevraagd. Neem aub contact op via het formulier op de contactpagina.

Alle foto’s die gemaakt zijn tijdens deze lessen vind je hier. 

Advertentie